Tag: giao hàng nhanh quang trung

Gói giao hàng nhanh tại Thanh Xuân

Dịch vụ giao hàng nhanh tại quận Thanh Xuân Quận Thanh Xuân xác định phát triển kinh tế với cơ cấu công nghiệp-dịch vụ theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ. Năm 1997, toàn quận chỉ có 97 doanh nghiệp. Đến tháng 12-2008, trên địa bàn quận có 2164 doanh nghiệp, trong đó chiếm […]

.